Rekonstrukce pivovaru Košumberk

Rekonstrukce pivovaru započala v podstatě hned po jeho zakoupení současnými majiteli v červnu roku 1999. První na řadě byla postupná oprava či celková výměna střech jednotlivých objektů. Všechny byly v havarijním stavu, takže se postupovalo od těch, kde již došlo ke zřícení (varna a sladovna) až po ty, kde stačilo vyměnit pouze nevyhovující krytinu (stodola s ležáckými sklepy). Současně probíhaly obnovy jednotlivých fasád, výměny oken a postupné úpravy okolí. Rekonstrukce exteriéru takto rozsáhlého areálu, probíhala v několika etapách. Bylo to dáno rozsahem práce, finančními možnostmi majitelů a také komplikacemi danými stářím a aktuálním stavem památky. Velmi dobrá spolupráce a porozumění s památkáři, stejně jako příspěvky od Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje i Města Luže přispěly k tomu, že areál pivovaru již najdete v lepší kondici, než tomu bylo ještě před pár lety.

 Práce na obnově interiérů započaly někdy kolem roku 2003 a to na hlavní budově rekonstrukcí obou stávajících bytů. Následně byla zahájena i vestavba pokojů penzionu a rekonstrukce varny a prostor bývalé spilky na společenské prostory penzionu. Obnově neušel ani hlavní sál pivovaru se zázemím včetně přilehlé zahrady. Na řadě je úprava letní zahradní restaurace mezi sladovnou a letním sklepem. V budoucnu snad dojde i na interiéry dalších budov.