Z historie pivovaru Košumberk

Pivovar  Košumberk je zakládán jako součást podhradí již v 16.stol. přičemž nejčastěji je uváděn rok 1556, tedy za panování Diviše Slavaty. Pivovar byl součástí rozsáhlého košumberského velkostatku, který tvořil hospodářské zázemí hradu a sestával nejen z budov pivovaru ale i kovárny (čp.3), sýpky (dnes součást čp.11), stájí (dnes řada obytných domů od čp.5 až po čp.10). Samotný pivovar byl po dobu své činnosti mnohokráte přestavován a opravován, ať již po mnohých válečných útrapách, tak při různých změnách způsobu vaření piva. Obnovován byl i jezuity a dalšími pozdějšími vlastníky a nájemci, přičemž posledních úprav se dočkal ještě v průběhu první poloviny 20. století. Jeho, několik staletí trvající, nepřetržitá činnost byla násilně ukončena znárodněním v roce 1949 a okamžitým rozchvácením většiny zařízení do mnohých okolních pivovarů, kterým režim dopřál delšího trvání. Následná desetiletí již pouze chátral a byl rabován mnohými nenechavci. V jeho prostorách byla pouze provozována restaurace Pod Linduší, která se z původní letní varianty situované k Mutru a do podloubí při západní straně sladovny, přesunula do původně reprezentačního sálu pivovaru, k němuž byla velmi necitlivě přistavěna kuchyň s toaletami. Ostatní budovy pivovaru sloužily částečně jako skladovací prostory využívané místním JZD a spotřebním družstvem JEDNOTA. Začátkem 90.let byl pivovar navrácen v restituci potomkům posledních majitelů, rodině Kašparových.  Jeho celková rekonstrukce začala, až v roce 1999 kdy jej zakoupili současní majitelé a trvá doposud.

Areál pivovaru se dnes skládá ze 4 samostatných objektů:

  1. Sladovna se sušárnou chmele. Zadní část sladovny zvaná též humna je starší a byla zřejmě jedním z prvních objektů pivovaru. Přední vysoká část s komínem zvaná hvozd sloužila jako sušárna sladu a byla přistavěna teprve v 19. století.
  2. Letní sklep pivovaru, zvaný též mutr, pochází z 18. století a byl v první polovině 19. století doplněn o severní křídlo.
  3. Objekt varny se spilkou a obytnou částí je zřejmě nejstarší částí pivovaru a zároveň také nejčastěji přestavovanou.
  4. Historicky nejmladší budovou je objekt ležáckých sklepů se stodolou a prostory bývalé lahvárny s nákladovou rampou postavený v roce 1869.